Brigády na spolkovém včelíně-2017

Na výborové schůzi jsme se dohodli na brigádách na spolkovém včelíně

V měsíci Květnu budou brigády každý čtvrtek    11.5.2017, 18.5.2017, 25.5.2017.

Začátek vždy v 15,00 hod. vstup bránou od hřebčína po projití je nutno vždy bránu za sebou zavřít.

Včelaři ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost v roce 2016.

Včelaři ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost v roce 2016.

V neděli 19.2.2017 se v Kulturním domě v Halenkovicích sešlo na 80 ůčastníků VČS ZO ČSV Napajedla. Předseda včelařského spolku př.L.Žaludek přivítal přítomné,mezi nimiž nechyběli vzácní hosté, předseda OO Zlín ing.Roman Slavík, člen Republikového výboru JUDr.Karel Bodlák, starostové obcí J. Blažek, S.Kolář, M.Zapletalová.

Po vyčerpávajících zprávách o činnosti spolku byli oceněni jednotliví včelaři za svoji činnost v oboru. Zasloužilí včelařský pracovník od Republikového výboru včelařů obdrželi: př. L.Nikl a př. V.Kašpárek.Odznak Vzorného včelaře udělené OO Zlín pak, př. J.Kašný ml., B. Kašík ,Z.Trvaj, P.Tomaštík, čestné uznání OO Zlín př. J.Očadlíková. Včelařský spolek v našem regionu se rozrůstá. Do svých řad jsme v roce 2016 přijali šest nových členů a přesáhli stočlennou hranici. K dnešnímu dni čítá náš spolek 103 členů, jeden kroužek mládeže, který má 12 členů. Spolek sdružuje včelaře Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Spytihněvi a Nové Dědiny.

Děkuji starostovi panu J.Blažkovi a zastupitelstvu Halenkovic za poskytnutí sálu. Velmi si vážím podpory obcí a jsem rád, že představitelé obcí vnímají potřebu podpořit včelařskou činnost v našem regionu a tím přispívají k úspěšnému chovu včel. Je všeobecně známé, že včela přináší svojí činností prospěch celé společnosti. Pokud bych toto měl vyjádřit v procentech tak 70-75% této činnosti je pro společnost, 10-15 % pro včelaře a zbytek potřebuje včela pro svoje přežití . V současné době se klade velký důraz na osázení volných ploch včelařsky zajimavýmí rostlinami. Včela je hmyz, který je velmi citlivý na životní prostředí. Její život závisí na na spoustě okolností, které ji v jejim krátkém životě potkají. Zájmem nás včelařů, je připravit ji co nejlepší podmínky pro jeji život a ona nám to vrací v podobě svých produktů.

předseda ZOČSV Napajedla
Ladislav Žaludek

schuze-2017-1

Sběr Měli-2017

I v letošním/příštím roce bude probíhat sběr měli s vyšetřením na varoázu a opět bohužel i na MVP. Od poloviny prosince prosím nasaďte do včelstvech podložky. Do 10.1.2017 odevzdávejte měl u vašich důvěrníků. Jelikož se bude vyšetřovat na MVP je nutné, aby v jednom vzorku byla měl maximálně z desíti včelstev.  Vzorky řádně vysušené a zabalené-kelímek od jogurtu převázaný plátýnkem označený jménem chovatele, adresou, jeho registračním číslem, počtem včelstev a č.stanoviště jeden vzorek max.od 10 včelstev protože vyšetřujeme i na MVP. Na výroční členské schůzi-19.2.2017 by už měly být známy výsledky.

Plán výborových schůzí ZO ČSV-2017

Plán výborových schůzí ZO ČSV, z.s. Napajedla na rok 2017

 

10.ledna………….úterý………..18,00        + důvěrníci

7.února…………..úterý………….18,00

19.února výroční členská schůze v 15,00 – Halenkovice           

7.března…………úterý…………..18,00

11.dubna………..úterý…………..18,00

11.května……...čtvrtek…………18,00

13.června……….úterý…………..18,00

12.září…………..úterý……………18,00

10.října………….úterý…………..18,00

14.listopadu……úterý…………..18,00

26.listopadu členská schůze v 15,00

14.prosince……čtvrtek………15,00

 

 

 

Statistika naší organizace pro rok 2016

statistiky-2016-1

Krajský aktiv 18.9.2016

Na krajském aktivu 18.9.2016 ve Vizovicích jsme obdrželi čestné uznání OO Zlín
Gratulujeme!
uznani-1 srazvcelaru-4 srazvcelaru-1 srazvcelaru-3

Dotace D1-2016

Vážení přátelé,

Opět nastal čas na žádosti o národní dotaci D1. Vzhledem k tomu, že každá státní dotace podléhá kontrole různých úřadů, žádám o pečlivé vyplnění žádostí, včetně čestných prohlášení a údajů do statistiky. Ten včelař, který má umístěna včelstva mimo katastrální území naší organizace, musí doložit potvrzení o umístění a počtu včelstev té ZO, kde má včelstva. Bez kompletních údajů a dokumentů nebude dotace vyplacena.
Děkuji, s pozdravem jednatel Jan Pavlík

Brigáda-15.6.2016

Vzhledem tomu že do čtrnácti dnů bude připravena mobilní buňka k převozu musíme připravit prostor a zbourat starý sklad.
Na Středu 15.6.2016  na 16,00 hod. svolávám brigádu na školní včelín. Vyzvěte prosím hlavně mladší členy a fizicky zdatné ať uděláme pořádný kus práce.
Doufám že pochopíte naléhavost situace a na brigádu přijde alespoň 15 lidí  Bude otevřena brána od hřebčína .

 

Zájezd naší organizace – sobota 13.8.2016

Zájezd naší organizace – sobota 13.8.2016 je vzhledem k nízkému zájmu členů zrušen.
Cíl zájezdu: Moravský kras a okolíProgram :
Odjezd Napajedla 6,30 spořitelna
Žlutava 6,40 sokolovna
Halenkovice 6,50 obecní úřad-7,00 Dolina
dle zájmu Komárov
místa nástupu lze po dohodě upravitOdjedeme směr Blansko do obce Sloup-Šošůvka
Beseda na včelařské téma ve včelařském zařízení manželů Žigalových
Exkurze s ochutnávkou pivovar Černá hora – oběd
Kunštát Rudka sochy Blanenských Rytířů
Prohlídka Sloupsko -Šošůvské jeskyně
Porohlídka jezera Olšovec v Jedovnici – posezení s občerstvením v stylové restauraciv Jedovnici

Návrat do Napajedel do 21,00
Přesný program obdrží každý účastník zájezdu po zaplacení příspěvku.
Pro naše členy + manželky příspěvek 350,-, ve kterém je i cena oběda.
Do naplnění kapacity autobusu možno přihlásit i své přátele a známé zacenu 500,- Kč Přednost mají členové naší ZO.Přihlášky u svých důvěrníků ,jednatele a předsedy ZO
Zájezd připravil výbor ZO ČSV NapajedlaNa vaši účst se těší L.Žaludek

Včelařská přednáška v Jasenné – 4.6.2016

Dne 4.6.2016 se od 9:00 uskuteční včelařská přednáška v Jasenné na včelnici přítele Hnilici.

Vstupné na akci je 80,-Kč.

Zde najdete mapu (https://goo.gl/maps/sC7Y4sQHqWt) jak se lze dopravit na včelnici.