Brigády na včelíně

Vážení přátelé,
15.5.2018 od 15,00 je brigáda na spolkovém včelíně.
Bude se kopat drážka  a pokládat okrajníky. Je třeba aby se zúčastnili zdatní brigádníci. Vyzvěte mladší členy ať si přijdou odpracovat své hodiny.
Druhá brigáda bude v sobotu 19.5.2018 od 8,00
Pokládání dlažby a úklid prostoru včelína zde bude třeba i ženských rukou.
Pěkné dny přeje L.Žaludek

Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV z.s. Napajedla.

Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV z.s. Napajedla.

 

V neděli 25.2.2018 se uskutečnila na Komárově VČS včelařů.

Ve velmi pěkně připraveném sále kulturního domu se sešlo, 56 členů včelařského spolku a 4 hosté z OÚ na jejichž území se odvíjí naše činnost.

Ve zprávě předsedy př. L.Žaludka jsme zhodnotili činnost našeho spolku za rok 2017. Do svých řad jsme přijali nové začínající včelaře. Za dlouholetou vzornou péči o včelstva obdrželi 4 členové našeho spolku ocenění „Vzorný včelař“. Za iniciativní přístup a dobrou práci pak další 4 chovatelé Čestné uznání.             Rok 2017 jsme vyhodnotili jako průměrný co se týká přínosu včelího medu, ale velmi dobrým zjištěním bylo, že zdravotní stav našich včelstev je uspokojivý a máme v naší oblasti včelstva zdravá. Zdravotní stav našich včelstev je prvořadým úkolem našich chovatelů. Na nově příchozích a začínajících chovatelích vyžadujeme, aby jejich včelstva splňovala veškeré zdravotní požadavky a vyšetření zdravotního stavu včelstev a dodržovali veterinární předpisy a nařízení vlády chovu včely medonosné. K datu VČS organizuje náš spolek 106 chovatelů a pečujeme o 856 včelstev.

Velmi nás potěšil přístup OÚ k vysazování a péči o vegetaci . Starostové obcí vnímají potřebu ochrany užitečného hmyzu a snaží se o dodržování předepsaných předpisů a vyhlášek při ošetřování porostů chemickými prostředky . Za to jim patří dík. Doufám, že k této problematice se postaví čelem i hospodáři zemědělských podniků a drobní pěstitelé a v tomto roce se nepotkáme s žádnou otravou, způsobenou chemickými látkami při postřiku těchto porostů.

Zastupitelstva obcí chápou, že bez jejich finanční podpory by nebylo možné rozvíjet včelařskou činnost a finančním příspěvkem nám tuto činnost umožňují . Za to jim patří naše poděkování. Zdravé včely to společnosti vrací svojí činností, odborníci uvádí že, včela 70 – 80 % své užitkovosti přináší právě lidem.

Poděkování patří paní starostce M.Zapletalové a celému zastupitelstvu obce Komárov za zapůjčení a přípravu sálu a také všem co se na přípravách VČS podíleli.

Za ZO ČSV Napajedla L.Žaludek
foto: M.Přikryl

img_5336-kopie

Přehled stanovišť-ZO Napajedla

mapa 2017

Včelaři ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost v roce 2016.

Včelaři ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost v roce 2016.

V neděli 19.2.2017 se v Kulturním domě v Halenkovicích sešlo na 80 ůčastníků VČS ZO ČSV Napajedla. Předseda včelařského spolku př.L.Žaludek přivítal přítomné,mezi nimiž nechyběli vzácní hosté, předseda OO Zlín ing.Roman Slavík, člen Republikového výboru JUDr.Karel Bodlák, starostové obcí J. Blažek, S.Kolář, M.Zapletalová.

Po vyčerpávajících zprávách o činnosti spolku byli oceněni jednotliví včelaři za svoji činnost v oboru. Zasloužilí včelařský pracovník od Republikového výboru včelařů obdrželi: př. L.Nikl a př. V.Kašpárek.Odznak Vzorného včelaře udělené OO Zlín pak, př. J.Kašný ml., B. Kašík ,Z.Trvaj, P.Tomaštík, čestné uznání OO Zlín př. J.Očadlíková. Včelařský spolek v našem regionu se rozrůstá. Do svých řad jsme v roce 2016 přijali šest nových členů a přesáhli stočlennou hranici. K dnešnímu dni čítá náš spolek 103 členů, jeden kroužek mládeže, který má 12 členů. Spolek sdružuje včelaře Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Spytihněvi a Nové Dědiny.

Děkuji starostovi panu J.Blažkovi a zastupitelstvu Halenkovic za poskytnutí sálu. Velmi si vážím podpory obcí a jsem rád, že představitelé obcí vnímají potřebu podpořit včelařskou činnost v našem regionu a tím přispívají k úspěšnému chovu včel. Je všeobecně známé, že včela přináší svojí činností prospěch celé společnosti. Pokud bych toto měl vyjádřit v procentech tak 70-75% této činnosti je pro společnost, 10-15 % pro včelaře a zbytek potřebuje včela pro svoje přežití . V současné době se klade velký důraz na osázení volných ploch včelařsky zajimavýmí rostlinami. Včela je hmyz, který je velmi citlivý na životní prostředí. Její život závisí na na spoustě okolností, které ji v jejim krátkém životě potkají. Zájmem nás včelařů, je připravit ji co nejlepší podmínky pro jeji život a ona nám to vrací v podobě svých produktů.

předseda ZOČSV Napajedla
Ladislav Žaludek

schuze-2017-1

Krajský aktiv 18.9.2016

Na krajském aktivu 18.9.2016 ve Vizovicích jsme obdrželi čestné uznání OO Zlín
Gratulujeme!
uznani-1 srazvcelaru-4 srazvcelaru-1 srazvcelaru-3

70 let včelařem-ing. Jan Švancer
70 let včelařem

V měsíci březnu tohoto roku se náš dlouholetý předseda přítel ing.Jan Švancer dožil 80 let.

Přítel Švancer včelaří více jak 70 let svého života. Včelařit začal již v útlém věku, kdy pomáhal svému strýci př.J.Švejčarovi s jeho včelstvy a v období  2.světové války se o tyto včelstva staral. Později převzal včelstva po svém otci a založil si vlastní včelín. Za dobu svého včelaření postavil 7 včelínů včetně včelína spolkového, který doposud využíváme pro spolkovou činnost a pro Včelařský kroužek mládeže.

V roce 1973 byl zvolen předsedou ZO ČSV Napajedla. V čele tohoto spolku stál celých 35 let. Dlouhá léta také pracoval v OO ČSV Zlín, kde od roku 2000 do roku 2010 vykonával funkci předsedy a poté ještě jedno volební období funkci místopředsedy. Za svého působení v OO ČSV Zlín navrhl a poté organizoval Včelařské akademie, které se staly jednou z největších vzdělávacích akcí na Moravě. Po zřízení Zlínského kraje inicioval krajské dotace pro mladé začínající včelaře a vznik KKV.  V současné době vykonává funkci místopředsedy ve svém domovském spolku . Za svoji dlouholetou práci ve včelařství,  byl př.Jan Švancer oceněn několika vyznamenáními. V tomto roce obdržel od ČSV vysoké ocenění“ Zasloužilý  včelařský pracovník“

Přes svůj věk je stále aktivním a platným členem naší organizace a jeho rady, nápady a zkušenosti využíváme v naší činnosti.

Za všech 100 členů našeho spolku Vám pane Švancer ze srdce přejeme do dalších let hodně zdraví, síly, pohody a štěstí . Buďte nám ještě dlouhá léta rádcem .

 

Včelaři  Napajedla

 

09-svej

Ing.Svancer3

 

Ing.Svancer

Plán činnost ZO ČSV Napajedla z.s.

Připravované akce na rok 2016 ­ Plán činnost ZO ČSV Napajedla z.s. ­­­­­­­­­­­­­

­­­

1. Výborová schůze 13. 1. 2016 +důvěrníci

2. Sběr měli a její zaslání k vyšetření do 13.01.2016

3. Výborová schůze 10. 2. 2016 objednávka léčiva 2016

4. Vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky ZŠ téma: dle propozic soutěžě

5. Výroční členská schůze 28. 2. 2016 15,00 hod . sokolovna Žlutava

6. Účast na zasedání Jarní aktiv funkcionářů Zlínského kraje

7. Vyhodnocení soutěže Nakresli obrázek ze života včely medonosné

8. Výborová schůze 09. 3. 2016

9. Účast na Jarních Řemeslných trzích

10. Pečení velikonočního medového pečiva. Beseda Včela a její produkty pro začínající včelaře

11. Výborová schůze 06. 4. 2016

12. Brigády na zvelebení prostoru a oprava přístřešku spolkového včelína Květen

13. Účast na Den země­vyčištění pramene potoka Boříčko

14. Účast na Zlatá včela 2016 v Buchlovicích

15. Výborová schůze 04.5.2016 +důvěrníci

16. XII.včelařská poutˇna sv.Hostýně účast na odborných přednáškách

17. Výborová schůze 08. 6. 2016

18. Den včely 27.6. – 28.6.2016 Školní včelín /pro mládež Základních škol /

19. Účast členů na Řemeslných trzích Napajedla

20. Odborná přednáška na téma: Ošetřování včelstev během roku 19.6.2016 Den

otevřených dveří. Pro veřejnost a začínající včelaře

21. Stánek na Řemeslnických trzích Napajedla Svatováclavské slavnosti

22. Výborová schůze 14. 9. 2016 +důvěrníci

23. Účast na semináři VKM Nasavrky

24. Výborová schůze 12. 10. 2016

25. Odpolední pečení medového pečiva vánoce

26.Výborová schůze 09. 11. 2016

27.Členská schůze výplata dotace 20.11. 2016 Odborná přednáška na aktuální

téma. Ošetřování včelstev v podletí

28.Závěrečné hodnocení roku 14. 12. 2016 15,00 hod

Výborová schůze

Vážení přátelé ,

Ve středu 10.2.2016 je schůze výboru na klášteře v 18,00hod.
Všechny vás zdravím LŽ

Členská schůze-listopad

Program členské schůze ZO Napajedla 22.11.2015-15:00

  

1.Zahájení schůze                                                          Žaludek

2. Přivítání hostů a členů                                            Žaludek

3.Zpráva o činnosti spolku za rok 2015                  Žaludek

 4.IInformace o přípravách sjezdu  ČSV změny v názvu spolku   Pavlík

 5. Informace o zdravotním stavu včelstev, stav ošetřování a informace o ošetření včelstev aerosolem
Varroaza ošetření aerosol,  M1,  Mor včelího plodu informace,  J.Machač

 6. Výplata dotace D1                                                    Pavlík , Slovák

 7. Moderovaná diskuse                                              Žaludek

 8. Závěr                                                                              Žaludek

 

Napajedla 22.11.2015  15,00. Místo:  Klášterní kaple Komenského 305 Napajedla
Občerstvení zajištěno v Cafe baru vedle kaple

 

Článek do časopisu Včelařství

Letos jsme pořádali výstavu 110 let včelařství v Napajedlích a při příležitosti této významné události jsme zaslali článek do časopisu Včelařství.

Včelařská výstava v Napajedlích

ZO ČSV v Napajedlích slaví v letošním roce 110 let od svého založení. K tomuto výročí jsme připravili výstavu Včelařství v Napajedlích.

Výstava připomíná dobu založení našeho spolku a dokumentuje jeho činnost po celou dobu jeho trvání. Na vystavených exponátech je možné zhlédnout dobové zakládací listiny i fotografie z dávné ale i současné činnosti včelařů z Napajedel a celého okolí.

Díky moderní technice Napajedelského muzea měl návštěvník možnost seznámit se s chovem a ošetřováním včelstev. Na bočních projekčních plochách pak probíhala projekce fotografií ze současné činnosti , ale i z dávné minulosti Dětí i ostatní návštěvníci si mohli osahat exponáty ve kterých včelařili naši předchůdci , ale hlavní zájem byl o zařízení ve kterých se včelaří v současnosti. Nechyběl ani perníkový úl ve skutečné velikosti krásně vyzdobený marcipánem. Výstavu navštívilo víc jak tisíc návštěvníků. Potěšil nás velký zájem škol  pro které jsme připravili odborný výklad, kterého se zúčastnilo kolem 400 dětí. Do příprav jsme zapojili i děti VKM a děti okolních škol které se zúčastnily soutěže „Namaluj včelu medonosnou“. Práce dětí pak zdobily prostory výstavního sálu. Rádi jsme přivítali i přátele včelaře z Polska, kterým se výstava velmi líbila.

Součástí  oslav založení spolku bylo vydání publikace 110 let včelařství v Napajedlích. Tato publikace zachycuje vše za celou dobu působnosti našeho spolku z dob minulých až po současnost. Je v ní zobrazena zakládací listina z roku 1905 , ale také mapa všech našich stanovišť a také spousta fotografií z činnosti spolku.

Výstava  trvala od 2.4.2015 do 27.4.2015 Její upořádání by nebylo možné bez velké podpory Města Napajedla.Za tuto podporu velmi děkujeme

Včelaři ZO ČSV Napajedla