Členská schůze

Zveme Vás na členskou schůzi ČSV ZO NAPAJEDLA z.s.
Koná se : v neděli 24. listopadu 2019 v 15 hodin
Kde: Nový klášter v Napajedlích, Komenského 304, klubovna – vstup ze dvora kláštera, v 1. poschodí vpravo (tam kde vloni)


Program :

– informace o činnosti spolku,
– výplata dotace 1D
– informace o podzimním ošetření a zdravotním stavu včelstev
– přednáška : Nektarodárné a včelařsky zajímavé rostliny
– naplánování ošetření včelstev aerosolem s ošetřovateli
– diskuse

Zve výbor ČSV ZO Napajedla z.s. Těšíme se na vaši účast.

Hromadné úhyny

Dobrý den přátelé,

čím dál víc mě informujete, že máte tento rok hromadné úhyny. Bohužel se to netýká jen Vás a naší napajedelské organizace, ale celé ČR. Příznaky jsou všude stejné: před 14 dny krásné velké včelstvo a dnes úl prázdný. Pokud to zjistíte včas, zachráníte alespoň zásoby. Najdete-li kolabující včelstvo, je nejlepší ho utratit a rámky schovat, aby nedošlo k dalšímu šíření. Pokud je nakažené včelstvo vyloupené, viry se šíří dál a vede to k tak zvanému domino efektu, kdy padne i celá včelnice. Ti, kteří přišly o více jak 25% včelstev, mají povinnost hlásit tento stav na Státní veterinární správu. Pokud se Vás to týká, můžete podat zprávu přímo mě nebo informujte svého důvěrníka. Informaci předáme na příslušná místa, Vaše ohlašovací povinnost bude tímto splněna. Společně se potom domluvíme na dalším postupu.

Jaromír Machač

Plán brigád podzim 2019

Brigády budou vždy v úterý a v sobotu.

1. října od  15,30 h: příprava prostoru pro voskárnu

5. října od 8,30 h:  budování základu pro voskárnu

8. října od 15,30 h: pokračovací práce

12. října od 8,30: montáž domku voskárny ZRUŠENO

19. října od 8,30 h: pokládka soklů, betonování

Za deště se brigády nekonají. Pokud máte vhodné nářadí pro tuto činnost, vezměte si ho se sebou. Svou plánovanou účast nahlaste prosím vždy L. Žaludkovi, který Vám potvrdí, zda se akce koná.

Spolkový zájezd na Hanou

Zveme Vás na společný zájezd na sklonku léta, v sobotu 21.9.2019. Brzy ráno vyrazíme autobusem směr Haná, abychom navštívili

 • výrobnu mezistěn ve Strážisku (s možností nákupu)
 • zámek a muzeum v Čechách pod Kosířem
 • kozí bio-farmu ve Hvozdu
 • na závěr malé překvapení
 • čas si vyhradíme i pro nezbytný oběd a večeři při cestě domů

http://www.kultura.cz/profile/5270-zamek-cechy-pod-kosirem

Jarní hlášení počtu včelstev

Žádáme všechny včelaře, aby nejpozději do 30.4.2019 nahlásili svým důvěrníkům počet vyzimovaných včelstev . Evidence je nezbytnou součástí administrace dotací na včelstva.

Brigády na včelíně

Plán brigád na spolkovém včelíně:

 • středa 17. 4. 2019, od 15:00 – 19:30 h
 • středa 24. 4. 2019, od 15:00 – 19:30 h
 • sobota 18. 5. 2019, od 8:00 – 12:00 h ZRUŠENO
 • úterý 21. 5. 2019, od 15 h, můžete dorazit i později
 • sobota 25. 5. 2019, od 9 h

Brigády se konají jen za příznivého počasí. Svou plánovanou účast pokud možno nahlaste příteli Žaludkovi (tel. 606 355 121, e-mail: zaludek.ladislav@seznam.cz).

Zpráva z výroční schůze

Výroční členská schůze ZO ČSV NAPAJEDLA
V neděli 17. února 2019 se na sedmdesát členů spolku včelařů sešlo v sále
Obecního úřadu Pohořelice na výroční členské schůzi. Za přítomnosti starostů
obcí ve kterých spolek působí, jsme zhodnotili svoji činnost v oboru včelařství.
Zprávu o činnosti spolku za rok 2018 přednesl předseda spolku př. Ladislav
Žaludek. Ve zprávě zaznělo, že spolek k 1.1. 2019 sdružuje 103 členů a 1
včelařský kroužek mládeže do kterého se přihlásilo 12 dětí. Našich služeb
využívá i 10 registrovaných chovatelů a 2 chovatelé, kteří nejsou členy ČSV.
Pečujeme o 914 včelstev na 124 stanovištích. Za rok 2018 včely přinesly
16797,40 kg medu. Pozitivní informací je, že do spolku se hlásí noví a hlavně
mladší chovatelé. Př. R.Slovák pokladník spolku informoval přítomné o
hospodaření spolku, kde si vedeme dobře a hospodárně využíváme finančních
prostředků. Př. Jaromír Machač seznámil členy se zdravotním stavem a situací
ve včelstvech. Informace které zazněly ze strany chovatelů, nás opravňují
k mírnému optimismu pro rok 2019. Bylo konstatováno, že ošetřování kultur ze
strany zemědělských podniků a jejich ohlašování včelařům je bez problémů.
Horší situace je při hodnocení přístupu drobných pěstitelů, kdy někteří
nerespektují vyhlášky a nařízení a ošetřují svoje kultury za plného letu včel a
ostatního užitečného hmyzu. Pro mládež a nevčelařskou veřejnost jsme v roce
2018 připravili několik besed na téma“ Život včely medonosné“. Zastupitelé
obecních úřadů a města Napajedla chápou, že bez finanční podpory by činnost
včelařů byla velmi problematická. Za toto jim vřele děkujeme.
Tak jako každoročně i v roce 2018 ohodnotil předseda OO ČSV Zlín př.Roman
Slavík pět našich chovatelů odznakem „Vzorný včelař“za jejich vzorný přístup
ke včelařství. S veškerou naší činností je možné se seznámit na internetových
stránkách www.vcelarinapajedla.cz

IMG_5684

Výroční členská schůze 2019

10.2.2019: Pozor, změna místa konání: schůze proběhne v zasedací místnosti OÚ Pohořelice (v budově mateřské školky, tj. vedle základní školy, poblíž hlavní křižovatky).

Sběrná objednávka na probiotikum

Právě připravujeme hromadnou objednávku na probiotikum pro včely – produkt ApiBioFarm. Zájemci, kontaktujte prosím J. Machače (tel.: 731 242 976 , e-mail: JaromirMachac@seznam.cz) co nejdříve, nejpozději však na výroční schůzi 17.2.2019. Cena se bude odvíjet od počtu objednaných kusů – čím více zájemců, tím lepší cena. Podrobnější informace o produktu :

ApiBioFarma

Plán výborových schůzí ZO ČSV Napajedla na rok 2019

 • 22.1.2019 úterý v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 12.2.2019 úterý v 18:00 h
 • 17.2.2019 Výroční členská schůze, Pohořelice – hospoda v 15:00 h
 • 12.3.2019 úterý v 18:00 h
 • 9.4.2019 úterý v 18:00 h
 • 14.5.2019 úterý v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 11.6.2019 úterý v 18:00 h
 • 10.9.2019 úterý v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 9.10.2019 středa v 18:00 h
 • 5.11.2019 úterý v 18:00h
 • 24.11.2019 Členská schůze v 15:00 h
 • 4.12.2019 středa v 15:00 h (+ důvěrníci)