Coloss: seminář, Olomouc

Vzdělávejme se!

https://colosscz.webnode.cz/seminar-v-olomouci/

Abstrakty přednášek zahraničních hostů

Dr. Rowena Jenkins: Využití medu v léčbě chronických zánětů

Ve svém výzkumu přírodních látek se zaměřuje především na manukový med, který zabraňuje množení bakterií. Manukový med efektivně inhibuje Gram-pozitivní i Gram-negativní bakterie, které způsobují chronické kožní i respirační záněty. Použití medu testuje v klinické praxi ve Velké Británii. Ve své přednášce představí, jak manukový med působí proti bateriím. Seznámí nás s využitím medu pro zlepšení funkce antibiotik v léčbě bakteriálních zánětů. Ukáže budoucí možné směry využití medu v přírodní terapii. Přednáška bude přínosná pro všechny, kdo se zajímají o apiterapii podloženou vědeckými výsledky.

Prof. Stephen Martin: Porozumění evoluce přirozené varroatolerance včelstev v různých podmínkách

Od té doby, co se roztoč Varroa dostal z Asie do ostatního světa, uhynulo v důsledku varroózy mnoho miliónů včelstev. Již několik dekád se včelaři snaží varroózu léčit různými léčivy či invazními metodami, např. odstraněním plodu nebo trubčiny. Včely v Africe a Americe si vyvinuly mechanismy, díky kterým přežívají bez léčení, ačkoliv jsou kleštíkem napadeny. Příčina se připisuje pomalejšímu množení v těchto včelstvech, ovšem o tom, co to způsobuje, se dodnes vedou debaty. Varroatolerantní populace včel byly nalezeny také v Evropě. Prof. Martin bude v přednášce diskutovat různé mechanismy varroatolerance a také jak si populace včel v Brazílii, Americe i Evropě pravděpodobně vyvinuly podobné cesty, jak bojovat s kleštíkem včelím.

Studentská sekce

V této části programu vystoupí studenti, kteří se na PřF UP v Olomouci věnují výzkumu zdraví, imunity i ztrát včelstev. Názvy a obsah konkrétních přednášek brzy zveřejníme.

Mgr. Silvie Dostálková

Jak působí patogeny na včelí imunitu? Přednáška shrnuje nejnovější poznatky o tom, co se děje ve včelím organismu při působení patogenů, ale také to, jak se liší imunitní odpověď krátkověkých a dlouhověkých včel. Nastíní také možnosti, jak i samotní včelaři mohou pozitivně i negativně ovlivňovat imunitu včel

Mgr. Martina Janků

Dnešní fenomén stresu se dotýká i včel. Problematika oxidačního stresu byla uvedena na loňském olomouckém semináři. Jak se s ním ale včely mohou vypořádat? Jakých laboratorních parametrů bychom mohli potenciálně využít pro zhodnocení celkového stavu vitality včelstev? A jak do obranných imunitních odpovědí včely medonosné zasahuje oxid dusnatý? Odpovědi na tyto otázky se Vám budeme snažit přiblížit v přednášce přinášející nový pohled na komplexní systém včelí imunity.

Mgr. Jana Biová

Tukové těleso je důležitým orgánem včely medonosné. Má nezanedbatelnou úlohu v metabolismu sacharidů a tuků, podílí se na imunitní odpovědi, hraje roli v regulaci hormonů i detoxikaci organismu. I přes všechny tyto informace si však tukové těleso včely medonosné zachovává řadu tajemství. A právě proto, je pochopení významu a funkce tukového tělesa v životě včely medonosné jedním z výzkumných témat, kterými se zabýváme. Pojďte s námi poznávat tento fascinující včelí orgán.

Ing. Aneta Bokšová

Metodou přímého lákání byla stanovena míra repelence nejčastěji používaných insekticidů a fungicidů v řepce a slunečnici. Repelence byla stanovena i u čistých účinných látek a u směsí pesticidů.

Přednášky Jiřího Danihlíka a Jana Bruse

V těchto přednáškách se zaměříme na získané výsledky z projektu monitoringu, podíváme se na nově sledované faktory i vytvořené mapy. Zde se opět budeme snažit konceptu Citizen Science, tedy občanské vědy, takže budete mít možnost výsledky komentovat a pomoci nám je lépe interpretovat.

Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.

V roce 2018 zpráva výzkumného týmu na univerzitě v Helsinkách o připravované vakcíně pro prevenci mikrobiálních infekcí včel vzbudila velkou pozornost odborníků, včelařské veřejnosti i světových médií. V příspěvku budou shrnuta teoretická východiska a praktické aspekty různých přístupů pro aktivaci imunitního systému hmyzu. Na základě aktuálně dostupných informací z vědeckých publikací a příslušných patentových dokumentů budou komentována očekávání spojená s vyvíjenou vakcínou PrimeBEE a její předpokládanou aplikací proti moru včelího plodu.

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

Na základě víceletých pokusů byl objasněn vliv moderních odrůd a aplikace pesticidů v subletálních dávkách na návštěvnost opylovačů v porostech olejnin. Byl rovněž stanoven obsah reziduí pesticidů v pylu a medu.

Doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D.

Projekt portálu Včelstva Online na adrese https://www.vcelstva.czu.cz/ vznikl v roce 2017 jako dobrovolnický projekt České zemědělské univerzity v Praze a mediálních partnerů T-Mobile Czech Republic a.s. a IBM Česká Republika s.r.o. Cílem projektu je správa a rozvoj webového portálu pro individuální evidenci včel a postřiků pro hobby včelaře, a to zdarma, v duchu „citizen science“. Nedílnou součástí aktivit projektu a portálu je také vlastní výzkumná činnost nebo spoluúčast na výzkumných projektech.