Krajský aktiv 18.9.2016

Na krajském aktivu 18.9.2016 ve Vizovicích jsme obdrželi čestné uznání OO Zlín
Gratulujeme!
uznani-1 srazvcelaru-4 srazvcelaru-1 srazvcelaru-3