Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/026632-G ze dne 17. 3. 2015

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY-VARROÁZA
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel tato mimořádná veterinární opatření:

Celé znění zde: SVS_2015_026632-G_Narizeni_varroaza_2015