Nařízení SVS-nová ochranná pásma v našem katastru

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření :

Čl. 1

Úvodní ustanovení:
(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmenovaných v článku 2 tohoto Nařízení, a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů (dále jen „ČSV“) nebo v jiné organizaci anebo neorganizovaní.
(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou–morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu této nebezpečné nákazy–moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v chovech včel držených na stanovištích včel ve Zlínském kraji těmito rozhodnutími:
a) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/048700-Z ze dne 14. 5. 2015 v katastru obce Držková, okres Zlín, s účinností od 14. 5. 2015,
b) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/047806-Z ze dne 13 5. 2015 v katastru obce Halenkovice, okres Zlín, s účinností od 13. 5. 2015,
c) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/046964-Z ze dne 11. 5. 2015 v katastru obce Jasenná na Moravě, okres Zlín, s účinností od 11. 5. 2015,
d) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/050817-Z ze dne 20. 5. 2015 v katastru obce Oldřichovice u Napajedel, okres Zlín, s účinností od 20. 5. 2015,

Celé znění zde.