Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV z.s. Napajedla.

Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV z.s. Napajedla.

 

V neděli 25.2.2018 se uskutečnila na Komárově VČS včelařů.

Ve velmi pěkně připraveném sále kulturního domu se sešlo, 56 členů včelařského spolku a 4 hosté z OÚ na jejichž území se odvíjí naše činnost.

Ve zprávě předsedy př. L.Žaludka jsme zhodnotili činnost našeho spolku za rok 2017. Do svých řad jsme přijali nové začínající včelaře. Za dlouholetou vzornou péči o včelstva obdrželi 4 členové našeho spolku ocenění „Vzorný včelař“. Za iniciativní přístup a dobrou práci pak další 4 chovatelé Čestné uznání.             Rok 2017 jsme vyhodnotili jako průměrný co se týká přínosu včelího medu, ale velmi dobrým zjištěním bylo, že zdravotní stav našich včelstev je uspokojivý a máme v naší oblasti včelstva zdravá. Zdravotní stav našich včelstev je prvořadým úkolem našich chovatelů. Na nově příchozích a začínajících chovatelích vyžadujeme, aby jejich včelstva splňovala veškeré zdravotní požadavky a vyšetření zdravotního stavu včelstev a dodržovali veterinární předpisy a nařízení vlády chovu včely medonosné. K datu VČS organizuje náš spolek 106 chovatelů a pečujeme o 856 včelstev.

Velmi nás potěšil přístup OÚ k vysazování a péči o vegetaci . Starostové obcí vnímají potřebu ochrany užitečného hmyzu a snaží se o dodržování předepsaných předpisů a vyhlášek při ošetřování porostů chemickými prostředky . Za to jim patří dík. Doufám, že k této problematice se postaví čelem i hospodáři zemědělských podniků a drobní pěstitelé a v tomto roce se nepotkáme s žádnou otravou, způsobenou chemickými látkami při postřiku těchto porostů.

Zastupitelstva obcí chápou, že bez jejich finanční podpory by nebylo možné rozvíjet včelařskou činnost a finančním příspěvkem nám tuto činnost umožňují . Za to jim patří naše poděkování. Zdravé včely to společnosti vrací svojí činností, odborníci uvádí že, včela 70 – 80 % své užitkovosti přináší právě lidem.

Poděkování patří paní starostce M.Zapletalové a celému zastupitelstvu obce Komárov za zapůjčení a přípravu sálu a také všem co se na přípravách VČS podíleli.

Za ZO ČSV Napajedla L.Žaludek
foto: M.Přikryl

img_5336-kopie