V nedávné době nás navždy opustili přátelé Antonín Belant, Jan Kašný a Marie Šústalová. Zvláštní doba přináší i zvláštní situace. Bohužel nám opatření, v tomto zvláštním čase, neumožnila rozloučit se osobně s našimi přáteli. Věnujme jim prosím tichou vzpomínku a chvilkou ticha uctěme jejich památku. V měsíci listopadu roku 2020 nás navždy opustil dlouholetý včelař, přítel … Pokračování textu