V nedávné době nás navždy opustili přátelé Antonín Belant, Jan Kašný a Marie Šústalová.

Zvláštní doba přináší i zvláštní situace. Bohužel nám opatření, v tomto zvláštním čase, neumožnila rozloučit se osobně s našimi přáteli. Věnujme jim prosím tichou vzpomínku a chvilkou ticha uctěme jejich památku.

V měsíci listopadu roku 2020 nás navždy opustil dlouholetý včelař, přítel

Antonín Belant

Včelám a včelaření se věnoval celý svůj život. V mládí čerpal vědomosti od zkušených včelařů. Sám se pak vzorně staral o své včelky a když bylo potřeba, pomáhala mu jeho manželka. Roků přibylo a sil ubylo, pomáhal i syn, se kterým vybudovali na své zahradě malý včelín. Zdraví stále ubývalo a v posledním roce svého života musel přítel Antonín Belant včelaření ukončit. Za jeho celoživotní práci se včelami mu bylo uděleno několik ocenění. Přítel Belant byl Vzorný včelař.

Hned na počátku měsíce ledna 2021 jsme se dozvěděli smutnou zprávu o úmrtí přítele

Jan Kašný

Jeho celoživotním koníčkem bylo včelaření a péče o včely. Se svým synem postavili pro včelky na krásném místě u Napajedel včelín, ve kterém se synem obhospodařovali včelstva. Ve spolku přítel Kašný vykonával funkci důvěrníka. O své zkušenosti se dělil s chovateli, se kterými se rád potkával. Když sil ubylo, do včelaření zapojil i druhého syna, který převzal jeho včelstva a dál včelaří, jako pokračovatel svého otce. Za svoji obětavou práci obdržel Jan Kašný ocenění Vzorný včelař a několik Čestných uznání.

Ve věku 92 let nás navždy opustila přítelkyně paní

Marie Šústalová

Zemřela v kruhu rodinném 27.2.2021. Jejím celoživotním zájmem a koníčkem byly včely a jejich chov. Dlouhá léta pracovala také ve Včelařském spolku v Napajedlích, kde vykonávala funkci pokladníka spolku. Za její přístup a celoživotní včelařskou činnost ji OOČSV Zlín udělilo ocenění Vzorný včelař a obdržela také Čestná uznání. Když věk a zdravotní stav začal omezovat její práci u včelek, pomáhala ji v této činnosti její neteř, která je vzornou pokračovatelkou v péči o včelstva.

Čest jejich památce.

Výbor spolku ČSV ZO Napajedla.