Plán členských a výborových schůzí

Rok 2021

 • 19.1.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 16.2.20201 v 18:00 h
 • 7.3.2021 Výroční členská schůze, Žlutava, ve 14:00 h ODLOŽENO !
 • 16.3.2021 v 18:00 h
 • 13.4.2021 v 18:00 h
 • 18.5.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 8.6.2021 v 18:00 h
 • 21.9.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 19.10.2021 v 18:00 h
 • 16.11.2021 v 18:00 h
 • 9.12.2021 15:00 h (+ důvěrníci)