Objednávka sklenic na med

23.2.2020: Byl zahájen sběr objednávek na sklenice, uzávěrka je na konci března. V případě zájmu kontaktujte pana Slavíka, tel.: 604 503 588. K odběru budou jako vždy na žlutavské pálenici.

Pozvánka na výroční schůzi

Plán členských a výborových schůzí

Rok 2020

 • 8.1.2020 středa v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 6.2.2020 čtvrtek v 18:00 h
 • 23.2.2020 Výroční členská schůze, Napajedla, ve 14:00 h
 • 4.3.2020 středa v 18:00 h
 • 2.4.2020 čtvrtek v 18:00 h
 • 13.5.2020 středa v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 10.6.2020 středa v 18:00 h
 • 9.9.2020 středa v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 12.9.2020 Členská schůze v 15:00 h
 • 6.10.2020 úterý v 18:00 h
 • 4.11.2020 středa v 18:00 h
 • 8.12.2020 úterý v 15:00 h (+ důvěrníci)

Sběr měli 2020

Tak jako v minulých letech, i v lednu 2020 bude probíhat sběr měli k vyšetření na varroázu. Od poloviny prosince prosím nasaďte do včelstvech podložky, popř. ty již nasazené omeťte. Doporučuje se zahájit sběr měli ne dříve jak 2 – 3 týdny po ukončení léčení, aby měl neobsahovala roztoče spadlé vlivem léčení. Po 30ti dnech měl odeberte, přičemž můžete spojit vzorky z max. 25 úlů a vytvořit jeden směsný vzorek. Vysušenou měl zbavenou hrubých nečistot (zbytky včel, jiný odpad) odevzdejte do 20.1.2020 vašim důvěrníkům. Pro balení použijte kelímky od jogurtu (ne skleničky), kelímek zakryjte plátýnkem (kvůli větrání) a převažte. Vzorek musí být řádně označen – štítek Vám předá důvěrník. 

Členská schůze

Zveme Vás na členskou schůzi ČSV ZO NAPAJEDLA z.s.
Koná se : v neděli 24. listopadu 2019 v 15 hodin
Kde: Nový klášter v Napajedlích, Komenského 304, klubovna – vstup ze dvora kláštera, v 1. poschodí vpravo (tam kde vloni)


Program :

– informace o činnosti spolku,
– výplata dotace 1D
– informace o podzimním ošetření a zdravotním stavu včelstev
– přednáška : Nektarodárné a včelařsky zajímavé rostliny
– naplánování ošetření včelstev aerosolem s ošetřovateli
– diskuse

Zve výbor ČSV ZO Napajedla z.s. Těšíme se na vaši účast.

Plán brigád podzim 2019

Brigády budou vždy v úterý a v sobotu.

1. října od  15,30 h: příprava prostoru pro voskárnu

5. října od 8,30 h:  budování základu pro voskárnu

8. října od 15,30 h: pokračovací práce

12. října od 8,30: montáž domku voskárny ZRUŠENO

19. října od 8,30 h: pokládka soklů, betonování

Za deště se brigády nekonají. Pokud máte vhodné nářadí pro tuto činnost, vezměte si ho se sebou. Svou plánovanou účast nahlaste prosím vždy L. Žaludkovi, který Vám potvrdí, zda se akce koná.