Zájezd na Jižní Moravu a do Vídně

ZÁJEZD  NA JIŽNÍ MORAVU  A DO VÍDNĚ-SOBOTA 6. ŘÍJNA  2018.

Program zájezdu:

Odjezd:
Napajedla : náměstí – spořitelna 6,30 hod.
Žlutava: točna-6,40 hod
Halenkovice: kopec-7,00 hod , U Svatých 7,05 hod, Dolina 7,10 hod
Spytihněv : Kulturní dům 7,20 hod

Valtice : Prohlídka zámku   9,00 – 10,00 odjezd směr Vídeň  10,10 hod

Vídeň : Prohlídka včelařského zařízení :  11,30 – 14,00 Prohlídka školy Rakouského včelařského svazu,  Státní opera- včely na střeše, Kulturní historické museum, Bio včelařství ve Vídni                                        Individuální prohlídka Vídně 14,00 – 17,00

Odjezd:  Vídeň-17,00 hod

Uherské Hradiště: 19,00 20,30 –  restaurace Masáro. Společná večeře s besedou a předáním zážitků .

Příjezd domů    21,00 hod.

Organizační pokyny : Každý účastník si zajistí pojištění pro  cestu a pobyt v zahraničí na 1.den tj. 6.10.2018. Účastnický poplatek 200,-/osoba. Měna v Rakousku EURO. Pokud bude potřeba zaplatit v Rakousku vstup počítejte s možností že si vyberu od vás nějaké EURO. Stravu a konzumaci si hradí každý účastník sám. Cestu a společné  vstupné v ČR hradí pořadatel, pokud bude potřeba být dříve ve Vídni tak by jsme vypustili zámek ve Valticích.

Přihlášky a informace na e-mail : zaludek.ladislav@seznam.cz
Mobil: 606355121

Brigády na včelíně

Vážení přátelé,
15.5.2018 od 15,00 je brigáda na spolkovém včelíně.
Bude se kopat drážka  a pokládat okrajníky. Je třeba aby se zúčastnili zdatní brigádníci. Vyzvěte mladší členy ať si přijdou odpracovat své hodiny.
Druhá brigáda bude v sobotu 19.5.2018 od 8,00
Pokládání dlažby a úklid prostoru včelína zde bude třeba i ženských rukou.
Pěkné dny přeje L.Žaludek

Sklenice jsou k dispozici

Objednané sklenice jsou k dispozici u př. Vlastimila Slavíka. Vyzvednout je možné v Žlutavské pálenici, na základě telefonické dohody na tel: 604 503 588. Pozor 17-25.4.2018  vyzvedávání nebude možné.

 

slenice-na-med

Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV z.s. Napajedla.

Výroční členská schůze včelařů ZO ČSV z.s. Napajedla.

 

V neděli 25.2.2018 se uskutečnila na Komárově VČS včelařů.

Ve velmi pěkně připraveném sále kulturního domu se sešlo, 56 členů včelařského spolku a 4 hosté z OÚ na jejichž území se odvíjí naše činnost.

Ve zprávě předsedy př. L.Žaludka jsme zhodnotili činnost našeho spolku za rok 2017. Do svých řad jsme přijali nové začínající včelaře. Za dlouholetou vzornou péči o včelstva obdrželi 4 členové našeho spolku ocenění „Vzorný včelař“. Za iniciativní přístup a dobrou práci pak další 4 chovatelé Čestné uznání.             Rok 2017 jsme vyhodnotili jako průměrný co se týká přínosu včelího medu, ale velmi dobrým zjištěním bylo, že zdravotní stav našich včelstev je uspokojivý a máme v naší oblasti včelstva zdravá. Zdravotní stav našich včelstev je prvořadým úkolem našich chovatelů. Na nově příchozích a začínajících chovatelích vyžadujeme, aby jejich včelstva splňovala veškeré zdravotní požadavky a vyšetření zdravotního stavu včelstev a dodržovali veterinární předpisy a nařízení vlády chovu včely medonosné. K datu VČS organizuje náš spolek 106 chovatelů a pečujeme o 856 včelstev.

Velmi nás potěšil přístup OÚ k vysazování a péči o vegetaci . Starostové obcí vnímají potřebu ochrany užitečného hmyzu a snaží se o dodržování předepsaných předpisů a vyhlášek při ošetřování porostů chemickými prostředky . Za to jim patří dík. Doufám, že k této problematice se postaví čelem i hospodáři zemědělských podniků a drobní pěstitelé a v tomto roce se nepotkáme s žádnou otravou, způsobenou chemickými látkami při postřiku těchto porostů.

Zastupitelstva obcí chápou, že bez jejich finanční podpory by nebylo možné rozvíjet včelařskou činnost a finančním příspěvkem nám tuto činnost umožňují . Za to jim patří naše poděkování. Zdravé včely to společnosti vrací svojí činností, odborníci uvádí že, včela 70 – 80 % své užitkovosti přináší právě lidem.

Poděkování patří paní starostce M.Zapletalové a celému zastupitelstvu obce Komárov za zapůjčení a přípravu sálu a také všem co se na přípravách VČS podíleli.

Za ZO ČSV Napajedla L.Žaludek
foto: M.Přikryl

img_5336-kopie

Sklenice na med-příjem objednávek

Přítel Vlastimil Slavík i letos zařídil pro včelaře z naší organizace objednávku sklenic na med 730ml (cca 1kg medu) se zlatým víčkem v ceně 7,50/komplet (sklenice+víčko).
Objednávejte přímo u př. Slavíka na tel: 604 503 588, nebo na výroční schůzi dne 25,2,2018. Výdej sklenic bude probíhat dle dohody v Žlutavské pálenici.
Tímto příteli Vlastimilovi Slavíkovi děkujeme za zorganizování této akce, která nám umožní výrazně ušetřit za nákup sklenic.

slenice-na-medminiatura-vicko na med

 

Dotace pro včelaře-Zlínský kraj

Dobrý den,
vážení přátelé, ode dnešního dne je možnost podat žádost o dotaci nejen začínajících včelařů, ale i na obnovu úlů pro stávající včelaře.
Zvažte potřeby Vašich členů a informujte je.
S pozdravem
K.Krátký
OO ČSV  Zlín

Zpráva o činnosti ČSV-listopad 2017.

Zpráva o činnosti předsedkyně ČSV listopad 2017

Sběr Měli-2018

I v letošním/příštím roce bude probíhat sběr měli s vyšetřením na varoázu. Od poloviny prosince prosím nasaďte do včelstvech podložky. Do 10.1.2017 odevzdávejte měl u vašich důvěrníků. Vzorky řádně vysušené a zabalené-kelímek od jogurtu převázaný plátýnkem označený jménem chovatele, adresou, jeho registračním číslem, počtem včelstev a č. stanoviště.

 

VZOR ŠTÍTKU:

Štítek na vzorek včelí měli      poř.číslo…………………………

ZO ČSV NAPAJEDLA

Jméno  příjmení chovatele………………………………………….

Registrační číslo chovatele………………………………………….

Registrační číslo stanoviště…………………………………………

Kód katastrálního území …………………………………………….

Počet včelstev………………………………………………..

Pozvánka na zájezd

Naše organizace pořádá zájezd 16.9.2017 do Rožnova p/Radhoštěm:

POZVÁNKA NA VČELAŘSKÝ ZÁJEZD ZO ČSV NAPAJEDLA

SOBOTA 16.září 2017

Odjezd: Napajedla 7,00 spořitelna
Halenkovice 7,20 dolina
Žlutava 7,40 točna

Zájezd připravujeme do : ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM a okolí

Program : Jurkovičova Rozhledna autobusem nahoru na park. 222m k rozhl.

Kdo bude chtít pěšky dolů Valašskou dědinou; prohlídky chalup,mlýna,

ostatní : busem k muzeu – Prohlídka Expozice Muzea.

Rožnovský pivovar – oběd – posezení

Svíčkárna – prohlídka

Bio farma – možnost zakoupení produktů, kozí sýr

Valašská Bystřice – návštěva Včelína bystřických včelařů – ochutnávka medoviny, frgálů

Přehrada Bystřička – cesta domů večeře v okolí Vizovic.

Návrat : Kolem 20.00 hod. – Žlutava Halenkovice Napajedla př. Komárov

Cena : 100 KČ na osobu člen + jeden rodinný příslušník, cizí – 200 kč.

Přihlášky zasílejte na adresu : zaludek.ladislav@seznam.cz

př. tel: 606355121

pozvánka Zájezd

Upřesnění brigády-Sobotní brigáda

Vážení přátelé,
jen upřesňuji sobotní brigádu.
Brigáda se koná od 8,00 – 17.6.2017 vstup  bránou od hřebčína.
Úklid prostorů klubovny okna,nábytek,nádobí,podlaha, stěhování skříní do buňky, v případě příznivého počasí podbití na střeše buňky, kdo by dělal podbití vemte si aku šroubovák. Na vaši účast se těší     L.Ž.