Výzva pěstitelům

Nastává období ošetřování zemědělských  plodin proti přezimujícím škůdcům. Při této činnosti, bohužel, přichází o život spousta užitečného hmyzu a ne vždy jsou na vině jen velcí farmáři.

Zemědělská velkovýroba je již léta obviňována z otrav užitečného hmyzu a včel. Jejich činnost omezují zákony a vyhlášky, jsou pod kontrolou Státní veterinární správy. Přesto se chybou či nedbalostí  stává že, k otravám dochází.  Často zmiňovaným problémem jsou však i způsoby použití postřiků soukromými pěstiteli, zahrádkáři .

Tady je potřeba si uvědomit že, používané postřiky jsou distribuovány v silných koncentracích a jejich použití je zamýšleno jen ve velmi slabých koncentracích roztoku. Při přípravě malého množství postřiku pak stačí jen několik málo kapek a je překročena doporučovaná koncentrace.

Dalším rizikovým faktorem při aplikaci je denní doba provedení postřiku. Většinou platí,  že je možné používat postřiky v těch částech dne, kdy včely nelétají, tzn. večer a v noci. Záleží také na venkovní teplotě, slunečním osvitu a dalších faktorech.  Doporučeno je započít postřik až po 19 hodině. Jsou případy, kdy bezohledný pěstitel za plného slunečního svitu,  ve tři hodiny odpoledne,  při rozkvetlých stromech plných opylovačů, použije svůj motorový postřikovač.  Zahubí při tom několik desítek tisíc včel a dalšího užitečného hmyzu. Ve snaze vypěstovat co nejkrásnější ovoce zapomíná, že bez vydatného opylení žádné ovoce nesklidí.

Je prokázáno že, včela medonosná opyluje více jak 80% květů plodin. Velmi smutný pohled čeká včelaře, když na česnech úlů nachází potácející se a umírající včely otrávené zmíněnými postřiky. Prosíme proto všechny pěstitele: než začnete ošetřovat své plodiny, zamyslete se nad způsobem, kterým postupujete a snažte se co nejméně ublížit opylovatelům. Oni Vám  to vrátí. Vychutnejte si krásné produkty vašich zahrádek!

Za členy Včelařského kroužku mládeže,  Klárka a Ondra.