Ztráty včelstev 2020 – 2021: mírné zlepšení

Výsledky dlouhodobého monitoringu ztrát včelstev v rámci projektu Coloss přináší lepší zprávy jak v předchozím roce: republikový průměr mluví o úrovni 14,5 % ztrát. Ještě pozitivněji vypadá situace v Napajedlích a okolí, kde ztráty představují jen 5 % z celkového počtu včelstev. Analýza se opírá o velmi solidní reprezentativnost zkoumaného vzorku včelí populace, když více než 6 % včelstev z našem okrsku bylo zařazeno do průzkumu.

Podrobné údaje najdete zde:

https://colosscz.webnode.cz/ztraty-vcelstev/

Hustota zavčelení

stav v roce 2020

Výzva pěstitelům

Vzpomínka na zesnulé

Zimní klíckování matek

Jak ho provádí přítel Sedláček:

Nabídka osiva

Výbor ZO ČSV připravil pro členy spolku tuto nabídku: zakoupili jsme větší množství semen pylodárné a nektarodárné květeny, konkrétně jetel, svazenku, trvalky a letničky pro včely. Pokud máte zájem, kontaktujte svého důvěrníka.

Hromadná objednávka sklenic

Příjem objednávek na sklenice nemůže letos proběhnout jako obvykle na výroční schůzi z důvodu jejího odkladu. Své požadavky předejte prosím přímo panu Slavíkovi, nejpozději do konce března. Kontakt: tel. :
604 503 588 , slavik.vlastik@seznam.cz

Výroční členská schůze – odloženo

Vážení přátelé ,

výbor našeho spolku rozhodl na výborové schůzi 16. 2. 2021 na základě dodržování proti epidemiologických opatření o změně termínu konání Výroční členské schůze. Plánovaný termín 7. 3. 2021 je zrušen.  Nový datum VČS bude stanoven po rozvolnění těchto opatření a bude dán na vědomí všem chovatelům důvěrníky a na webových stránkách  vcelarinapajedla.cz

Plán členských a výborových schůzí

Rok 2021

 • 19.1.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 16.2.20201 v 18:00 h
 • 7.3.2021 Výroční členská schůze, Žlutava, ve 14:00 h ODLOŽENO !
 • 16.3.2021 v 18:00 h
 • 13.4.2021 v 18:00 h
 • 18.5.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 8.6.2021 v 18:00 h
 • 21.9.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 19.10.2021 v 18:00 h
 • 16.11.2021 v 18:00 h
 • 9.12.2021 15:00 h (+ důvěrníci)

PF 2021

Příčiny podzimních úhynů

Výborná on-line přednáška Zdeňka Klímy, určitě si najděte čas na její zhlédnutí (klidně i na etapy):

https://youtu.be/24i5DnwzWx4

Včelí hladovění

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/420235100161004-vceli-hladoveni/?fbclid=IwAR3NoZasWgO7yJ4GGDrbGBlRbFVOS40PtZwttXgaoXZdY9R27zAw-n5ZtNI

Výměna včelí matky

Fumigace z podmetu