Plán členských a výborových schůzí

Rok 2021

 • 19.1.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 16.2.20201 v 18:00 h
 • 7.3.2021 Výroční členská schůze, Žlutava, ve 14:00 h ODLOŽENO !
 • 16.3.2021 v 18:00 h
 • 13.4.2021 v 18:00 h
 • 18.5.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 8.6.2021 v 18:00 h
 • 21.9.2021 v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 19.10.2021 v 18:00 h
 • 16.11.2021 v 18:00 h
 • 9.12.2021 15:00 h (+ důvěrníci)

PF 2021

Příčiny podzimních úhynů

Výborná on-line přednáška Zdeňka Klímy, určitě si najděte čas na její zhlédnutí (klidně i na etapy):

https://youtu.be/24i5DnwzWx4

Včelí hladovění

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/420235100161004-vceli-hladoveni/?fbclid=IwAR3NoZasWgO7yJ4GGDrbGBlRbFVOS40PtZwttXgaoXZdY9R27zAw-n5ZtNI

Výměna včelí matky

Fumigace z podmetu

Přednáška on-line: mateří kašička

Životní jubilea

Přítel Václav Kašpárek a Zdeněk Trvaj  oslavili životní jubileum.

Na konci měsíce září tohoto roku oslavili své významné životní jubileum pan Václav Kašpárek a př. Zdeněk Trvaj.

Přítel V. Kašpárek se dlouhá léta vzorně stará o jím chovaná včelstva. Počátky jeho včelaření sahají až do sedmdesátých let minulého století. Pracoval ve výboru Včelařského spolku, kde po tři volební období zastával funkci předsedy kontrolní komise. Za svoji včelařskou práci byl několikrát oceněn. Na klopě svého saka je oprávněn nosit odznak „ Vzorného včelaře“ a také „Vzorného včelařského pracovníka“, které obdržel od Republikového výboru ČSV.  K jeho osmdesátinám př. V. Kašpárkovi přejeme hodně zdraví pohody a spokojeného života a ať mu včelky přináší i nadále jen samou radost a potěšení.

Přítel Z. Trvaj  začal včelařit již v  šedesátých letech dvacátého století. Ve své péči má v současné době 5 včelstev. Za svoji vzornou práci v oboru včelařství obdržel ocenění  „Vzorný včelař“ od  OOČSV Zlín.  K osmdesátému výročí příteli Z. Trvajovi  přejeme hodně zdraví osobní spokojenosti a pohody, péče o včelstva ať mu přináší jen samou radost a uspokojení.

Za všechny členy přeje Výbor ČSV ZO Napajedla.

Přednáška on-line: Pylová snůška …

Farmářská revue: jak na kleštíka

Kalendář úkolů včelaře

Zaregistrujte si ve svém kalendáři (třeba v mobilním telefonu) tyto úkoly, které se opakují každoročně ve stejnou dobu:

15. leden: odevzdání směsného vzorku měli důvěrníkovi. Termín je přibližný, sledujte pokyny na webu.

15. únor: hlášení počtu včelstev důvěrníkovi

1. květen: hlášení počtu včelstev důvěrníkovi

1. – 15. září (nejpozději): hlášení počtu včelstev a stanovišť (stav k 1.9.) – zaslat organizaci Českomoravský svaz chovatelů nebo předat důvěrníkovi. V tomto období se odevzdávají také žádosti o dotaci 1D a statistické výkazy – rovněž důvěrníkovi.

15. prosinec (přibližně): zahájení sběru měli pro monitoring spadu kleštíků

Kniha Včelařství – svazek III.

„Třetí část série nových českých učebnic včelařství přináší mnoho poutavých a aktuálních informací z takových oblastí včelařství, které jsou velmi zajímavé i pro nevčelaře. Seznámí vás s problematikou včelí pastvy, provede vás včelími produkty, jejich vlastnostmi, zpracováním, možnostmi využití a přínosy pro lidské zdraví. V poslední části se dozvíte vše o medovině a její výrobě.“

převzato z: pleva.cz

Povídání o včelách a jejich životě

NA PONDĚLÍ 28.9.2020 PRO VÁS CHOVATELE, VAŠE MANŽELKY A DĚTI PŘIPRAVIL VÝBOR SPOLKU. Povídání je připraveno od 14,00 HODIN V PROSTORU PŘED SPOLKOVÝM VČELÍNEM, nejen pro členy spolku, jejich rodinné příslušníky a přátele, ale i veřejnost.

Ochutnáme čaj nebo kávu s medem a další speciality vyrobené z medu (medovinu ,medové víno, slivovici s medem a další dobroty, př. točené pivo, limo). Pokud si přinesete něco na gril je možno opékat a grilovat. Děti si vyrobí svíčku ze včelího vosku, zasoutěží v zatloukání hřebíků a jiné hry.
V 15.00 začne povídání př. Šimona Strnadela o včelařství na Novém Zélandu a promítání fotek z jeho působení na včelí farmě.

Každý z účastníků se může prezentovat nějakou přinesenou specialitou ať už tekutou nebo pečenou, vynalézavosti se meze nekladou. Přijďte prožít pěkné odpoledne v prostoru spolkového včelína a prohlédnout si nově zrekonstruované prvky v zámecké zahradě. Zámecká zahrada bude otevřena pro veřejnost.

Na vaši účast se těší výbor spolku.

Včelařský kroužek zahajuje

VČELAŘSKÝ KROUŽEK ČSV NAPAJEDLA ZAHÁJÍ SVOJI ČINNOST 15. ZÁŘÍ 2020. Schůzky budou probíhat na spolkovém včelíně v zámeckém parku vždy V ÚTERÝ OD 13,00 DO 16,00. V KLUBOVNĚ VKM na 1.ZŠ. Napajedla pak v zimních měsících. Na zkušené i nové členy kroužku se těší vedoucí VKM Ladislav Žaludek. Kontakt : mobil: 606355121 e-mail: zaludek.ladislav@seznam.cz