Vzpomínka na přítele Vladimíra Stokláska

Těsně před letošními Vánocemi jsem obdržel smutnou zprávu, že naše řady navždy opustil přítel Vladimír Stoklásek . Od raného mládí, spíše dětství, se zajímal o včely a včelařství. Z jeho zájmu se časem stal koníček, kterému věnoval velké množství času. Po celou dobu se vzdělával a nabyté vědomosti slučoval se svými zkušenostmi. Byl jedním z nejzkušenějších včelařů v našem spolku. Své odborné znalosti předával ostatním včelařům, pracoval ve spolku jako důvěrník. O svá včelstva se vzorně staral a jeho
včely byly vždy velmi dobře vedeny a zdravé, jeho činnost byla vzorem pro mnoho našich členů. Za svoji činnost byl oceněn OO ČSV Zlín odznakem „Vzorný včelař“ a RV ČSV Praha mu udělil vyznamenání „Vzorný včelařský pracovník“.
Odešel člověk, který miloval svoji rodinu, život, přírodu a včelky.
Dne 27.12.2021 jsme se přítelem Vladimírem Stokláskem rozloučili na jeho poslední pozemské cestě. Čest jeho památce.

Za ČSV ZO Napajedla
Ladislav Žaludek

Zkušenost se sršní asijskou

https://colosscz.webnode.cz/srsen-asijska-vespa-velutina/

Medajlonek tvůrce adamcovi míry

https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/frantisek-adamec-vcelar-vyroci-narozeni-155-let-5plus2.A211115_080244_hobby-zahrada_bma?

Podzimní ošetření aerosolem

Vážení chovatelé, za krátký čas nastává období ošetření včelstev aerosolem – prostředkem M1 AER. Letošní výskyt roztoče Varroa destruktor (kleštík včelí) není nikterak masivní, přesto je třeba  ošetřit včelstva proti jeho výskytu. Kontaktujte vaše tradiční ošetřovatele (pokud nevíte, dotažte se u důvěrníka), kteří jsou připraveni vám včelstva ošetřit . Ošetření bude probíhat v termínu od 27.11.  do 10. 12.2021. 

Každý chovatel je zodpovědný za zdravotní stav včelstev a je v jeho zájmu chovat jen zdravá včelstva. Prosím o porozumění a věřím, že se domluvíte na termínech ošetření včas a nebudete po ošetřovatelích vyžadovat mimořádné termíny. Tuto informaci předejte prosím i těm chovatelům – vašim známým,  kteří nemají možnost ji obdržet elektronicky. L. Žaludek

Sdílíme zařízení na tavbu včelího vosku

Nabízíme členům možnost využít spolkové zařízení pro zpracování včelího vosku. Zařízení není přenosné, práce probíhají vždy na včelnici v Napajedlích. V případě zájmu kontaktujte př. L. Žaludka, tel. 606 355 121

Brigády na spolkovém včelíně

V měsíci říjnu probíhají brigády na včelíně vždy v úterý po 15 hodině. Zájemci nechť předem kontaktují L. Žaludka, tel. 606 355 121

Základní informace pro zájemce o členství v Českém svazu včelařů, ZO Napajedla

Doporučená opatření v boji proti Varroáze

Ztráty včelstev 2020 – 2021: mírné zlepšení

Výsledky dlouhodobého monitoringu ztrát včelstev v rámci projektu Coloss přináší lepší zprávy jak v předchozím roce: republikový průměr mluví o úrovni 14,5 % ztrát. Ještě pozitivněji vypadá situace v Napajedlích a okolí, kde ztráty představují jen 5 % z celkového počtu včelstev. Analýza se opírá o velmi solidní reprezentativnost zkoumaného vzorku včelí populace, když více než 6 % včelstev z našem okrsku bylo zařazeno do průzkumu.

Podrobné údaje najdete zde:

https://colosscz.webnode.cz/ztraty-vcelstev/

Hustota zavčelení

stav v roce 2020

Výzva pěstitelům

Vzpomínka na zesnulé

Zimní klíckování matek

Jak ho provádí přítel Sedláček:

Nabídka osiva

Výbor ZO ČSV připravil pro členy spolku tuto nabídku: zakoupili jsme větší množství semen pylodárné a nektarodárné květeny, konkrétně jetel, svazenku, trvalky a letničky pro včely. Pokud máte zájem, kontaktujte svého důvěrníka.