Internetový kurz

Český svaz včelařů přináší na svých stránkách e-learningový kurz se včelařskou tématikou. K dispozici jsou studijní materiály, získané dovednosti si můžete ověřit testem.

http://kurzy-vcelarstvi.cz/moodle/

Pokyn k prevenci a tlumení varroázy

Metodický pokyn

Přehled schválených léčiv

Soupis registrovaných veterinárních léčivých přípravků k ošetření včel proti varroáze:

http://www.vcelarinapajedla.cz/wp-content/uploads/2020/02/léčiva-1.pdf

Včelařské pátky Nasavrky

7.2. 2020: Rostliny chutné pro včely i člověka + Platový program pro včelaře, www.souvnasavrky.cz

Pozvánka na výroční schůzi

Olomoucká včelařská setkávání

www.psnv.cz/ovs

sobota 15. 2. 2020 Kyselina šťavelová jako efektivní varroacid

Lektor: doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.

S historií využití a s formami aplikace kyseliny šťavelové ve světě nás přijede seznámit pedagog a garant včelařské výuky na Mendelově univerzitě Antonín Přidal. Probere také zkušenosti a doporučení v podmínkách ČR. Anotaci si můžete stáhnout zde.


neděle 8. 3. 2020 Úživnost krajiny medovicové snůšky, producenti medovice, melecitozní snůška

Lektor: Bc. Michal Počuch

S příčinami, využitím a zpracováním aktuálně proběhlé melecitozní snůšky nás přijede seznámit Michal Počuch. Probere také vliv aktuální kůrovcové kalamity na zdroje snůšky. Anotaci si můžete stáhnout zde.

Polyvar: alternativa pro Gabon Flum

http://www.fana-vk.com/aktuality/polyvar-yellow-pro-vcelare/

Příčiny úhynu včelstva na varroázu, díl 3.

http://www.vcelarisobe.cz/2020/01/bomby-nebo-navnady-priciny-uhynu-vcelstev-na-varroozu-dil-treti/?fbclid=IwAR0jB2CSst–ECmZuybaYc_zO754DxfFbWur1WjDEVoKmL9LK1ScYOWHiFs

Trubci jsou brutální milenci

https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/trubci-jsou-brutalni-milenci-dokazi-vceli-kralovnu-chemicky-pripravit-o-zrak-aby-ji-dostali?fbclid=IwAR2FnJZL8ME6ohVruoYPHJadPJo-iWFtsDviZGoRbE8Om0WKGId6U17DFZU

Včely zdravé a nemocné

Podmínkou k dosažení dobrého výsledku včelaření je stálá péče o dobré zdraví chovaných včelstev. Autor nabízí celistvý pohled na zdravá a nemocná včelstva a jeho snahou je pomoci chovatelům dobře se v této problematice zorientovat, včas rozpoznat příznaky napadení včel a zvolit účinný postup nápravy. Samostatné kapitoly jsou věnovány včelímu plodu, nemocem včel podle jejich původců (škůdců, bakterií, hub, virů), syndromu CCD a předcházení ztrát způsobených roztočem varroa. Velká pozornost je věnována moru včelího plodu. Důležité jsou i kapitoly o otravách včelstev a hygieně ve včelařství. Téma doplňují informace o možnostech využití mikroskopování ve včelařství.

převzato z megaknihy.cz

Plán členských a výborových schůzí

Rok 2020

 • 8.1.2020 středa v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 6.2.2020 čtvrtek v 18:00 h
 • 23.2.2020 Výroční členská schůze, Napajedla, ve 14:00 h
 • 4.3.2020 středa v 18:00 h
 • 2.4.2020 čtvrtek v 18:00 h
 • 13.5.2020 středa v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 10.6.2020 středa v 18:00 h
 • 9.9.2020 středa v 18:00 h (+ důvěrníci)
 • 12.9.2020 Členská schůze v 15:00 h
 • 6.10.2020 úterý v 18:00 h
 • 4.11.2020 středa v 18:00 h
 • 8.12.2020 úterý v 15:00 h (+ důvěrníci)

Pohankový med

Vyšetření zdravotního stavu včelstev

V případě koupě či prodeje včelstev se doporučuje ověřit zdravotní stav. Vyšetření můžete objednat např. u těchto subjektů:

http://www.agrola.cz/laboratorni-rozbory/rozbory-pro-vcelare/

zhttp://svscr.cz

Výstavy a akce 2020

Budúcnosť európskeho včelárstva, 7. 3. 2020, Bratislava

Včelařský jarní veletrh, Ostrava – Černá louka, 13. – 14. 3. 2020

TechAgro, Brno – výstaviště BVV, 31. – 4. 4. 2020

Pouť na sv. Hostýně, 16. – 17. 7. 2020

22. mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství, Trenčín, 9. – 10. 10. 2020

Flora Olomouc, říjen 2020