Medovice a včely

Na celkové produkci medu se u nás významně podílí tzv. lesní med. Je to med z medovice, sladké tekutiny, kterou včely sbírají na jehličí a listech stromů. Vytváří ji hmyz (mšice, červci, mery) žijící na lesních dřevinách. Příručka se podrobně zabývá všemi faktory produkce medovicového medu, tj. medovicí, biologií jejích producentů, hostiteli producentů (lesními dřevinami) i praktickými otázkami včelaření zaměřeného za získání maximálního výnosu medu.

převzato z megaknihy.cz

Silná včelstva po celý rok

V příručce se autor podrobně měsíc po měsíci zabývá pracemi a postupy, které se mu osvědčily pro dosažení opravdu silných včelstev, protože jenom silná včelstva mohou dát včelaři vysoký výnos medu. Mnoho ohlasů, které autor na knihu dostal, dokládá, že se z ní mohou přiučit nejen včelaři z náročných horských oblastí. Kniha byla na mezinárodním včelařském kongresu Apimondia 2005 oceněna zlatou medailí. Kromě popisu prací v jednotlivých měsících včelařského roku, které se autorovi osvědčily při chovu silných včelstev, jsou samostatné kapitoly věnovány metodice chovu matek a medonosným rostlinám. Text je bohatě doplněn autorovými barevnými fotografiemi

převzato z megaknihy.cz

Včelařství

Pěkná klasická publikace o chovu včel. Jelikož jsem si ji kupoval až jako poměrně zkušený včelař, nemohu říct, že by mi předala nějaké nové poznatky, které by mě překvapily. Pokud bych tedy měl doporučovat, pak asi spíš těm začínajícím adeptům včelařského umění, pro ty bude určitě vhodná a provede je krok za krokem životem včel, tak, aby porozuměli včelařskému řemeslu ve vztahu k životu v úlu. Líbí se mi fotografie.

převzato z megaknihy.cz

Varroáza

Včelařské potřeby Ještěd

Autoři knihy Varoáza přinášejí soustředěný a zevrubný pohled na varroázu, chorobu včely medonosné. Varroáza je nemoc která se v několika posledních desetiletích rozšířila už i ve střední Evropě. Varroázu způsobuje roztoč Varroa destructor. Ztráty způsobené na včelstvech se staly vážným tématem a varraóza je jedním z hlavních viníků. V knize Varroáza – Jak ji poznat a úspěšně potírat, se dozvíte jak zhoubného roztoče poznáte a jak ho lze potírat?

Autor: Dr. Friedrich Pohl, 78 stran.

Převzato z webu vpjested.cz

ZÁKLADY CHOVU VČELSTEV

 Základy chovu včelstev podle ročních období  - Václav Švamberk

Vážení přátelé,

s radostí oznamuji, že právě vyšla nová kniha Václava Švamberka ZÁKLADY CHOVU VČELSTEV podle ročních období. Je to celobarevná publikace s hutným přehledným textem, 150 unikátními názornými fotografiemi, množstvím vysvětlujících schémat a tabulkových přehledů.
 
Dr. Švamberk o svém nejnovějším díle řekl: „Cílem této knihy je poskytnout komplexní moderní pohled na obor včelařství především pro začínající včelaře. Současně má přispět i zkušenějším včelařům k rozšíření v praxi potřebných znalostí biologických základů, vybavení a navazujících technik včelaření.“ Další informace získáte na webu našeho spolku v rubrice http://www.majabee.cz/nabizime.