Sběr Měli-2017

I v letošním/příštím roce bude probíhat sběr měli s vyšetřením na varoázu a opět bohužel i na MVP. Od poloviny prosince prosím nasaďte do včelstvech podložky. Do 10.1.2017 odevzdávejte měl u vašich důvěrníků. Jelikož se bude vyšetřovat na MVP je nutné, aby v jednom vzorku byla měl maximálně z desíti včelstev.  Vzorky řádně vysušené a zabalené-kelímek od jogurtu převázaný plátýnkem označený jménem chovatele, adresou, jeho registračním číslem, počtem včelstev a č.stanoviště jeden vzorek max.od 10 včelstev protože vyšetřujeme i na MVP. Na výroční členské schůzi-19.2.2017 by už měly být známy výsledky.