Včelaři ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost v roce 2016.

Včelaři ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost v roce 2016.

V neděli 19.2.2017 se v Kulturním domě v Halenkovicích sešlo na 80 ůčastníků VČS ZO ČSV Napajedla. Předseda včelařského spolku př.L.Žaludek přivítal přítomné,mezi nimiž nechyběli vzácní hosté, předseda OO Zlín ing.Roman Slavík, člen Republikového výboru JUDr.Karel Bodlák, starostové obcí J. Blažek, S.Kolář, M.Zapletalová.

Po vyčerpávajících zprávách o činnosti spolku byli oceněni jednotliví včelaři za svoji činnost v oboru. Zasloužilí včelařský pracovník od Republikového výboru včelařů obdrželi: př. L.Nikl a př. V.Kašpárek.Odznak Vzorného včelaře udělené OO Zlín pak, př. J.Kašný ml., B. Kašík ,Z.Trvaj, P.Tomaštík, čestné uznání OO Zlín př. J.Očadlíková. Včelařský spolek v našem regionu se rozrůstá. Do svých řad jsme v roce 2016 přijali šest nových členů a přesáhli stočlennou hranici. K dnešnímu dni čítá náš spolek 103 členů, jeden kroužek mládeže, který má 12 členů. Spolek sdružuje včelaře Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Spytihněvi a Nové Dědiny.

Děkuji starostovi panu J.Blažkovi a zastupitelstvu Halenkovic za poskytnutí sálu. Velmi si vážím podpory obcí a jsem rád, že představitelé obcí vnímají potřebu podpořit včelařskou činnost v našem regionu a tím přispívají k úspěšnému chovu včel. Je všeobecně známé, že včela přináší svojí činností prospěch celé společnosti. Pokud bych toto měl vyjádřit v procentech tak 70-75% této činnosti je pro společnost, 10-15 % pro včelaře a zbytek potřebuje včela pro svoje přežití . V současné době se klade velký důraz na osázení volných ploch včelařsky zajimavýmí rostlinami. Včela je hmyz, který je velmi citlivý na životní prostředí. Její život závisí na na spoustě okolností, které ji v jejim krátkém životě potkají. Zájmem nás včelařů, je připravit ji co nejlepší podmínky pro jeji život a ona nám to vrací v podobě svých produktů.

předseda ZOČSV Napajedla
Ladislav Žaludek

schuze-2017-1